Thư ngỏ
Kính gửi Quý khách hàng!
Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Mặt Trời Việt (MTV Corp.) được thành lập vào đầu năm 2010 và đang hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, thi công xây dựng công trình, quản lý dự án, tư vấn đầu tư, kinh doanh bất động sản… Dịch vụ của Công ty MTV Corp. trải rộng từ thi công xây dựng đến các hoạt động về tư vấn đầu tư, thiết kế, giám sát, quản lý dự án, tư vấn đấu thầu, kinh doanh bất động sản… cho khách hàng ở mức chuyên nghiệp nhất.
Mặc dù mới được thành lập, nhưng Công ty MTV Corp. là nơi tập hợp những kỹ sư, thạc sĩ năng động và đã có nhiều năm kinh nghiệm
Công trình Công trình dân dụng Công trình công nghiệp Công trình hạ tầng kỹ thuật Công trình giao thông - thủy lợi - điện Công trình khác Lĩnh vực hoạt động
» Dịch vụ tư vấn thiết kế
» Thi công xây dựng
» Tư vấn đấu thầu
» Tư vấn quản lý dự án
» Tư vấn đầu tư
» Hoạt động tư vấn quản lý
» Kinh doanh BĐS
» Dịch thuật
» Hoạt động khác

Tuyển dụng nhân sự
Công trình tiêu biểu
Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng Sông Cửu Long – Tiểu dự án TP. Trà Vinh
  Xem chi tiết

Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng Sông Cửu Long – Tiểu dự án TP. Trà Vinh

Dự án/Công trình Gói thầu: Tư vấn hỗ trợ thực hiện gói thầu TV-CS-4.07 (QCBS) thuộc " Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng Sông Cửu Long – Tiểu dự án TP. Trà Vinh".
Địa điểm Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam.
Quy mô
Nguồn vốn Vốn vay Ngân hàng Thế giới – (WB) và Vốn đối ứng từ Ngân sách Nhà nước
Mô tả

Hợp phần 1 được chia làm 2 giai đoạn liên quan đến nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tại các Khu vực thu nhập thấp được lựa chọn.

Hợp phần 2 chỉ được t h ực hiện trong giai đoạn 2, liên quan đến hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật cấp một và hai tại các Khu vực thu nhập thấp được lựa chọn, trong khi Hợp phần 3 chỉ thực hiện trong một giai đoạn liên quan đến phát triển khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án nằm trong khu thu nhập thấp đã chọn . Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho khu tái định cư sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2 (phường 1 và xã Long Đức) .
Nhiệm vụ
- Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu cho gói thầu TV-CS-4.07;
H ình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS); sử dụng Vốn vay Ngân hàng Thế giới – (WB) và Vốn đối ứng từ Ngân sách nhà nước , với giá trị gói thầu là 1.944.469 USD .   
Thời gian thực hiện Từ 05/2014 đến 06/2015
  Xem chi tiết

Trang bị Máy Biến áp 4.000 KVA

Dự án/Công trình Trang bị Máy Biến áp 4.000 KVA
Địa điểm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Quy mô
Nguồn vốn Vốn Ngân sách
Mô tả Khảo sát, cung cấp và lắp đặt máy biến áp 15-22/6kV - 4.000kVA .
Nhiệm vụ
Tư vấn lựa chọn Nhà thầu (Đánh giá Hồ sơ dự thầu);
H ình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; sử dụng vốn ngân sách, với giá trị gói thầu là 3,56 tỷ đồng .
Thời gian thực hiện Từ 05/2014 đến 12/2014
Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng Sông Cửu Long – Tiểu dự án TP. Cà Mau
  Xem chi tiết

Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng Sông Cửu Long – Tiểu dự án TP. Cà Mau

Dự án/Công trình Gói thầu CM-CS-4.15: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu cho gói thầu CM-CS-4.13 (QCBS)  thuộc  " Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng Sông Cửu Long – Tiểu dự án TP. Cà Mau".
Địa điểm Tỉnh Cà Mau, Việt Nam.
Quy mô
Nguồn vốn Vốn vay Ngân hàng Thế giới – (WB) và Vốn đối ứng từ Ngân sách Nhà nước
Mô tả
Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường bị ô nhiễm thông qua việc nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản như: giao thông, điện, hệ thống cấp thoát nước, nạo vét kênh rạch, thu gom rác thải … đồng thời tạo điều kiện công ăn việc làm cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Dự án Nâng cấp Đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long  -  Tiểu dự án thành phố Cà Mau Giai đoạn 2 gồm 04 Hạng mục, như sau:
   °  Hạng mục 1: Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cấp 3 tại khu vực thu nhập thấp;
   °  Hạng mục 2: Hỗ trợ Hạ tầng kỹ thuật cấp 1 và cấp 2;
   °  Hạng mục 3: Khu tái định cư;
   °  Hạng mục 4: Hỗ trợ thực hiện dự án.
Nhiệm vụ
- Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu cho gói thầu CM-CS-4.13: Tư vấn Giám sát thi công và Quản lý hợp đồng ;
H ình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS) ; sử dụng Vốn vay Ngân hàng Thế giới – (WB) và Vốn đối ứng từ Ngân sách nhà nước , với giá trị gói thầu là 1 . 360.000 USD .
Thời gian thực hiện Từ 03/2014 đến 06/2015
Tin tức & Sự kiện Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung)
Ngày 26/12/2011, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1091/QĐ-BXD về việc Công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng, bổ sung vào tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng đã được công bố theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & TƯ VẤN MẶT TRỜI VIỆT | Tel (8428) 6281 0872.  Fax (8428) 6281 0870.  Email: mtv@mattroiviet-asia.com
@ Bản quyền thuộc về công ty Cổ Phần Đầu Tư và Tư Vấn Mặt Trời Việt
WebForm_DoCallback('__Page',null,null,null,null,true)