Định hướng phát triển

1. Tầm nhìn

 • Tái cơ cấu tổ chức, tìm kiếm các cá nhân giỏi các bộ môn nhằm xây dựng bộ khung chính ổn định và chuyên nghiệp.
 • Xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng, giữ chân những nhân viên giỏi nhằm ổn định tổ chức.
 • Áp dụng các quy trình quản lý chất lượng nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm đảm bảo uy tín công ty.
 • Thiết lập quan hệ với các chủ đầu tư lớn để được tham gia các dự án lớn nhằm khẳng định vị thế của công ty trên thị trường.
 • Gia tăng doanh thu và lợi nhuận của công ty.
 • Xây dựng thương hiệu Việt Nam chất lượng cao và quảng bá hình ảnh công ty ra công chúng.
 • Đưa công ty lên sàn chứng khoán để tận dụng tối đa nguồn vốn ngoài xã hội.

 2. Sứ mệnh

Phát triển trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam về thiết kế, thi công xây dựng công trình, quản lý dự án, đấu thầu, tư vấn đầu tư, kinh doanh bất động sản…

 3. Giá trị cốt lõi

 • Uy tín khách hàng & Trung thành Công ty 
 • Quan tâm khách hàng & Hỗ trợ đồng nghiệp
 • Tác phong chuyên nghiệp & Công việc hiệu quả
 • Hợp tác lâu dài & Phát triển bền vững

 4. Chiến lược công ty

Dựa trên những mong muốn và định hướng phát triển của Hội đồng quản trị, Công ty đề ra những chiến lược mở  rộng và phát triển, cụ thể như sau:

 • Doanh thu mỗi năm tăng từ 70% đến 200% /năm.
 • Lợi nhuận đạt mức từ 60% đến 80%/năm.
 • Mở rộng thị trường, phát triển mạng lưới khách hàng mới và khách hàng tiềm năng có liên quan đến dịch vụ tư vấn, thi công xây dựng của công ty: (i) Tăng cường công tác tiếp thị và quảng bá thương hiệu với mục tiêu dịch vụ tư vấn đạt 100% công suất thiết kế; (ii) Kiểm soát và nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn, thi công xây dựng công trình, dịch vụ khách hàng với mục tiêu đạt trên 95% khách hàng hài lòng chất lượng dịch vụ của công ty.
 • Phát triển và quảng bá thương hiệu Mặt Trời Việt trở thành thương hiệu nổi tiếng, uy tín trong ngành dịch vụ tư vấn, thi công xây dựng công trình, kinh doanh bất động sản tại khu vực phía Nam.
 • Chuẩn hóa hệ thống quản lý của Công ty: (i) Xây dựng và chuẩn hóa hệ thống các quy trình, quy định để quản trị điều hành Công ty một cách hiệu quả; (ii) Áp dụng Chương trình Quản lý công việc theo mục tiêu, quản lý thành tích CB-CNV nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • Chuyên nghiệp hóa đội ngũ kinh doanh, tiếp thị và công tác dịch vụ tư vấn, thi công xây dựng công trình, dịch vụ khách hàng.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & TƯ VẤN MẶT TRỜI VIỆT | Tel (8428) 6281 0872.  Fax (8428) 6281 0870.  Email: mtv@mattroiviet-asia.com
@ Bản quyền thuộc về công ty Cổ Phần Đầu Tư và Tư Vấn Mặt Trời Việt
WebForm_DoCallback('__Page',null,null,null,null,true)