Công trình

Dự án đấu tư Xây dựng Khối lớp học – Giảng đường – Hành chính tại cơ sở Thủ Đức

Dự án đấu tư Xây dựng Khối lớp học – Giảng đường – Hành chính tại cơ sở Thủ Đức

Dự án/Công trình Dự án đầu tư xây dựng Khối lớp học – Giảng đường – Hành chính tại cơ sở Thủ Đức
Địa điểm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Quy mô
Nguồn vốn Vốn Ngân sách
Mô tả Kế hoạch, đầu tư xây dựng Khối lớp học – Giảng đường – Hành chính tại Trư ng Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thu t VINATEX Tp. H C M inh (cơ sở Thủ Đức).
Nhiệm vụ
Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu;
H ình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB) ; sử dụng vốn ngân sách.
Thời gian thực hiện Từ 07/2015 đến 09/2015
Cung cấp giấy cuộn in báo trang quảng cáo; và Cung cấp giấy cuộn in báo trang nội dung.

Cung cấp giấy cuộn in báo trang quảng cáo; và Cung cấp giấy cuộn in báo trang nội dung.

Dự án/Công trình

Cung cấp giấy cuộn in báo trang quảng cáo; và   Cung cấp giấy cuộn in báo trang nội dung.

Địa điểm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Quy mô
Nguồn vốn Vốn Ngân sách
Mô tả Cung cấp giấy cuộn in báo trang quảng cáo; và cung cấp giấy cuộn in báo trang nội dung.
Nhiệm vụ
Thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu; sử dụng vốn ngân sách;
H ình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB), với giá trị gói thầu “Cung cấp giấy cuộn in báo trang quảng cáo” là 54,25 tỷ đồng, và giá trị gói thầu “Cung cấp giấy cuộn in báo trang nội dung” là 22,80 tỷ đồng .
Thời gian thực hiện Từ 04/2015 đến 07/2015
Cung cấp mực in (cho máy in cuộn) phục vụ hoạt động in báo năm 2015

Cung cấp mực in (cho máy in cuộn) phục vụ hoạt động in báo năm 2015

Dự án/Công trình Cung cấp mực in (cho máy in cuộn) phục vụ hoạt động in báo năm 2015
Địa điểm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Quy mô
Nguồn vốn Vốn Ngân sách
Mô tả Cung cấp mực in (cho máy in cuộn) phục vụ hoạt động in báo năm 2015.
Nhiệm vụ
Thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu;
H ình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB); sử dụng vốn ngân sách, với giá trị gói thầu là 10 tỷ đồng .
Thời gian thực hiện Từ 02/2015 đến 05/2015
Dự án cải tạo, sửa chữa Hội trường Trung tâm Văn hóa Quận 6

Dự án cải tạo, sửa chữa Hội trường Trung tâm Văn hóa Quận 6

Dự án/Công trình Dự án cải tạo , s ửa chữa Hội trường Trung tâm Văn hóa Quận 6 – Gói thầu “Thi công xây dựng và cung cấp thiết bị”
Địa điểm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Quy mô
Nguồn vốn Vốn Ngân sách
Mô tả

Các hạng mục chính của gói thầu:

- Phần cải tạo, xây dựng bao gồm: phòng kỹ thuật, phòng làm việc, khu vực hậu trường sân khấu, nhà vệ sinh, khu vực hội trường sân khấu và khu vực khán đài, nhà để xe;

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị: hệ thống lạnh cho khu vực sân khấu, khán đài, phòng kỹ thuật và khu vực hậu trường, hệ thống hút gió, hệ thống thoát nước sinh hoạt, xử lý môi trường, hệ thống cấp nước sinh hoạt và PCCC, hệ thống điện, hệ thống chống sét, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống âm thanh khu vực sân khấu và khán đài, hệ thống ánh sáng khu vực sân khấu và khán đài.
Nhiệm vụ
Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu;
H ình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB) ; sử dụng vốn ngân sách, với giá trị gói thầu là 19,17 tỷ đồng .
Thời gian thực hiện Từ 12/2014 đến 03/2015
Lắp đặt tuyến ống cấp 2 Đường Nguyễn Văn Tạo Đoạn từ Khu A Khu Công nghiệp Hiệp Phước đến Rạch Giồng

Lắp đặt tuyến ống cấp 2 Đường Nguyễn Văn Tạo Đoạn từ Khu A Khu Công nghiệp Hiệp Phước đến Rạch Giồng

Dự án/Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp 2 Đường Nguyễn Văn Tạo Đoạn từ Khu A Khu Công nghiệp Hiệp Phước đến Rạch Giồng
Địa điểm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Quy mô
Nguồn vốn Vốn Ngân sách
Mô tả
Nội dung công việc chủ yếu:
Lắp đặt 3.240m ống gang dẻo D400 mm và phụ tùng.
Tái lập mặt đường toàn bộ tuyến đường ống lắp đặt.
Nhiệm vụ
- Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu;
H ình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB); sử dụng vốn ngân sách, với giá trị gói thầu là 33,33 tỷ đồng .
Thời gian thực hiện Từ 07/2014 đến 09/2014
Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng Sông Cửu Long – Tiểu dự án TP. Trà Vinh

Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng Sông Cửu Long – Tiểu dự án TP. Trà Vinh

Dự án/Công trình Gói thầu: Tư vấn hỗ trợ thực hiện gói thầu TV-CS-4.07 (QCBS) thuộc " Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng Sông Cửu Long – Tiểu dự án TP. Trà Vinh".
Địa điểm Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam.
Quy mô
Nguồn vốn Vốn vay Ngân hàng Thế giới – (WB) và Vốn đối ứng từ Ngân sách Nhà nước
Mô tả

Hợp phần 1 được chia làm 2 giai đoạn liên quan đến nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tại các Khu vực thu nhập thấp được lựa chọn.

Hợp phần 2 chỉ được t h ực hiện trong giai đoạn 2, liên quan đến hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật cấp một và hai tại các Khu vực thu nhập thấp được lựa chọn, trong khi Hợp phần 3 chỉ thực hiện trong một giai đoạn liên quan đến phát triển khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án nằm trong khu thu nhập thấp đã chọn . Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho khu tái định cư sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2 (phường 1 và xã Long Đức) .
Nhiệm vụ
- Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu cho gói thầu TV-CS-4.07;
H ình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS); sử dụng Vốn vay Ngân hàng Thế giới – (WB) và Vốn đối ứng từ Ngân sách nhà nước , với giá trị gói thầu là 1.944.469 USD .   
Thời gian thực hiện Từ 05/2014 đến 06/2015
Trang bị hệ thống xử lý rò rỉ Clor tại Nhà máy nước Tân Hiệp và Trạm bơm nước sông Hòa Phú

Trang bị hệ thống xử lý rò rỉ Clor tại Nhà máy nước Tân Hiệp và Trạm bơm nước sông Hòa Phú

Dự án/Công trình Trang bị hệ thống xử lý rò rỉ Clor tại Nhà máy nước Tân Hiệp và Trạm bơm nước sông Hòa  Phú 
Địa điểm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Quy mô
Nguồn vốn Vốn Ngân sách
Mô tả Khảo sát, cung cấp toàn bộ vật tư thiết bị, thi công lắp đặt hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng hệ thống xử lý rò rỉ Clo tại Nhà máy xử lý nước Tân Hiệp và Trạm bơm nước song Hòa Phú.
Nhiệm vụ
Tư vấn đấu thầu (Đánh giá Hồ sơ dự thầu);
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB); sử dụng vôn ngân sách, với giá trị gói thầu là 9,92 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện Từ 05/2014 đến 08/2014
Thay mới van các loại của hệ thống hồ lọc

Thay mới van các loại của hệ thống hồ lọc

Dự án/Công trình Thay mới van các loại của hệ thống hồ lọc
Địa điểm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Quy mô
Nguồn vốn Vốn Ngân sách
Mô tả Cung cấp, thay mới van các loại của hệ thống hồ lọc tại Nhà máy nước Tân Hiệp.
Nhiệm vụ
Tư vấn lựa chọn Nhà thầu (Đánh giá Hồ sơ dự thầu);
H ình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB) ; sử dụng vốn ngân sách, với giá trị gói thầu là 22,73 tỷ đồng .
Thời gian thực hiện Từ 05/2014 đến 08/2014
Cung cấp 1.000 tấn hóa chất vôi dùng xử lý nước cho Nhà máy nước Tân Hiệp

Cung cấp 1.000 tấn hóa chất vôi dùng xử lý nước cho Nhà máy nước Tân Hiệp

Dự án/Công trình Cung cấp 1.000 tấn hóa chất vôi dùng xử lý nước cho Nhà máy nước Tân Hiệp
Địa điểm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Quy mô
Nguồn vốn Vốn Ngân sách
Mô tả Cung cấp 1.000 tấn hóa chất vôi dùng xử lý nước cho Nhà máy nước Tân Hiệp thuộc công tác “Mua sắm hóa chất vôi, PAC dung xử lý nước cho Nhà máy nước Tân Hiệp định thầu; sử dụng vốn ngân sách, với giá trị gói thầu là 3,56 tỷ đồng.
Nhiệm vụ
Tư vấn đấu thầu (Đánh giá Hồ sơ dự thầu);
H ình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; sử dụng vốn ngân sách, với giá trị gói thầu là 3,11 tỷ đồng .
Thời gian thực hiện Từ 05/2014 đến 07/2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & TƯ VẤN MẶT TRỜI VIỆT | Tel (8428) 6281 0872.  Fax (8428) 6281 0870.  Email: mtv@mattroiviet-asia.com
@ Bản quyền thuộc về công ty Cổ Phần Đầu Tư và Tư Vấn Mặt Trời Việt
WebForm_DoCallback('__Page',null,null,null,null,true)