Công trình tiêu biểu

Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng Sông Cửu Long – Tiểu dự án TP. Trà Vinh

Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng Sông Cửu Long – Tiểu dự án TP. Trà Vinh

Dự án/Công trình Gói thầu: Tư vấn hỗ trợ thực hiện gói thầu TV-CS-4.07 (QCBS) thuộc " Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng Sông Cửu Long – Tiểu dự án TP. Trà Vinh".
Địa điểm Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam.
Quy mô
Nguồn vốn Vốn vay Ngân hàng Thế giới – (WB) và Vốn đối ứng từ Ngân sách Nhà nước
Mô tả

Hợp phần 1 được chia làm 2 giai đoạn liên quan đến nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tại các Khu vực thu nhập thấp được lựa chọn.

Hợp phần 2 chỉ được t h ực hiện trong giai đoạn 2, liên quan đến hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật cấp một và hai tại các Khu vực thu nhập thấp được lựa chọn, trong khi Hợp phần 3 chỉ thực hiện trong một giai đoạn liên quan đến phát triển khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án nằm trong khu thu nhập thấp đã chọn . Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho khu tái định cư sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2 (phường 1 và xã Long Đức) .
Nhiệm vụ
- Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu cho gói thầu TV-CS-4.07;
H ình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS); sử dụng Vốn vay Ngân hàng Thế giới – (WB) và Vốn đối ứng từ Ngân sách nhà nước , với giá trị gói thầu là 1.944.469 USD .   
Thời gian thực hiện Từ 05/2014 đến 06/2015
Trang bị Máy Biến áp 4.000 KVA

Trang bị Máy Biến áp 4.000 KVA

Dự án/Công trình Trang bị Máy Biến áp 4.000 KVA
Địa điểm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Quy mô
Nguồn vốn Vốn Ngân sách
Mô tả Khảo sát, cung cấp và lắp đặt máy biến áp 15-22/6kV - 4.000kVA .
Nhiệm vụ
Tư vấn lựa chọn Nhà thầu (Đánh giá Hồ sơ dự thầu);
H ình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; sử dụng vốn ngân sách, với giá trị gói thầu là 3,56 tỷ đồng .
Thời gian thực hiện Từ 05/2014 đến 12/2014
Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng Sông Cửu Long – Tiểu dự án TP. Cà Mau

Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng Sông Cửu Long – Tiểu dự án TP. Cà Mau

Dự án/Công trình Gói thầu CM-CS-4.15: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu cho gói thầu CM-CS-4.13 (QCBS)  thuộc  " Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng Sông Cửu Long – Tiểu dự án TP. Cà Mau".
Địa điểm Tỉnh Cà Mau, Việt Nam.
Quy mô
Nguồn vốn Vốn vay Ngân hàng Thế giới – (WB) và Vốn đối ứng từ Ngân sách Nhà nước
Mô tả
Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường bị ô nhiễm thông qua việc nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản như: giao thông, điện, hệ thống cấp thoát nước, nạo vét kênh rạch, thu gom rác thải … đồng thời tạo điều kiện công ăn việc làm cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Dự án Nâng cấp Đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long  -  Tiểu dự án thành phố Cà Mau Giai đoạn 2 gồm 04 Hạng mục, như sau:
   °  Hạng mục 1: Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cấp 3 tại khu vực thu nhập thấp;
   °  Hạng mục 2: Hỗ trợ Hạ tầng kỹ thuật cấp 1 và cấp 2;
   °  Hạng mục 3: Khu tái định cư;
   °  Hạng mục 4: Hỗ trợ thực hiện dự án.
Nhiệm vụ
- Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu cho gói thầu CM-CS-4.13: Tư vấn Giám sát thi công và Quản lý hợp đồng ;
H ình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS) ; sử dụng Vốn vay Ngân hàng Thế giới – (WB) và Vốn đối ứng từ Ngân sách nhà nước , với giá trị gói thầu là 1 . 360.000 USD .
Thời gian thực hiện Từ 03/2014 đến 06/2015
Dự án “Cải tạo và hoàn thiện nhà thuộc dự án T30 cũ thành nhà ở doanh trại thuộc Bộ Công An tại Thành phố Hồ Chí Minh”

Dự án “Cải tạo và hoàn thiện nhà thuộc dự án T30 cũ thành nhà ở doanh trại thuộc Bộ Công An tại Thành phố Hồ Chí Minh”

Dự án/Công trình Dự án “Cải tạo và hoàn thiện nhà thuộc dự án T30 cũ thành nhà ở doanh trại thuộc Bộ Công An tại Thành phố Hồ Chí Minh” -  Gói số 01: Toàn bộ phần xây dựng, thiết bị điều hòa không khí khu hành chính và máy bơm nước sinh hoạt. 
Địa điểm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Quy mô
Nguồn vốn Vốn Ngân sách
Mô tả
Nội dung công việc chủ yếu của gói thầu:
 -  Cải tạo nhà giam, hỏi cung thành nhà ở doanh trại;
 -  Nhà để xe hai bánh;
 -  Sân đường nội bộ;
 -  Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước ngoài nhà;
 -  Phần thiết bị.
Nhiệm vụ
-   Tư vấn đấu thầu (Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu cho gói thầu Xây lắp và Thiết bị);
H ình thức đấu thầu: Đấu thầu hạn chế; sử dụng vốn ngân sách, với giá trị gói thầu là 11,09 tỷ đồng .
Thời gian thực hiện Từ 08/2013 đến 01/2014
Cải tạo, Sửa chữa Nhà Khách Phương Nam – Bộ Công An

Cải tạo, Sửa chữa Nhà Khách Phương Nam – Bộ Công An

Dự án/Công trình Cải tạo, Sửa chữa Nhà Khách Phương Nam – Bộ Công An
Địa điểm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Quy mô
Nguồn vốn Vốn Ngân sách
Mô tả
- Gồm có 11 Tầng với 168 phòng;
Khu vực Hội nghị nằm trên Tầng 2 của Tòa Nhà với diện tích 1700 m2, bao gồm 01 Hội trường lớn với sức chứa 400 người tham dự và 04 Phòng Hội thảo từ 50 đến 100 chỗ ngồi .
Nhiệm vụ
- Tư vấn đấu thầu (Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu cho 02 gói thầu Xây lắp và Thiết bị);
H ình thức đấu thầu: Đấu thầu hạn chế; sử dụng vốn ngân sách, với giá trị gói thầu là 6,62 tỷ đồng .
Thời gian thực hiện Từ 06/2013 đến 2014
Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án TP. Cần Thơ

Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án TP. Cần Thơ

Dự án/Công trình Gói thầu CT-CS-4.21: “Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu giám sát thi công giai đoạn 1 và Tư vấn hỗ trợ thực hiện” thuộc "Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án TP. Cần Thơ".
Địa điểm Cần Thơ, Việt Nam.
Quy mô
Nguồn vốn Vốn vay Ngân hàng Thế giới – (WB) và Vốn đối ứng từ Ngân sách Nhà nước
Mô tả
Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án TP.Cần Thơ được thực hiện trên địa bàn 12 phường của bốn quận gồm Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và Ô Môn, với số người dân hưởng lợi trực tiếp là 45.000 người và gián tiếp gần 480.000 người, bao gồm 4 hợp phần:
 -   Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 trong các khu thu nhập thấp bao gồm việc đầu tư cải tạo, nâng cấp giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng và thiết bị vệ sinh môi trường cho 31 khu LIA tại 4 quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và Ô Môn.
 -  Hợp phần 2: Hỗ trợ hạ tầng cấp 1, 2, bao gồm các hạng mục đầu tư: Đường ống phân phối nước sạch cho khu LIA 1; cải tạo, nâng cấp 5 tuyến đường chính phường Lê Bình, quận Cái Răng; cải tạo hồ Bún Xáng và các kênh rạch nằm trong lưu vực hồ gồm: cải tạo khu vực hồ Bún Xáng, xây dựng đập tràn, cửa để điều hòa rạch Bún Xáng, cải tạo Rạch Ngỗng; hệ thống thoát nước đường Nguyễn Việt Hồng; cải tạo Rạch Sao; thiết bị quản lý nước thải và vệ sinh môi trường;
 -  Hợp phần 3: Đầu tư khu tái định cư ở phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, khoảng 5,5ha với đầy đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội, trường học, trạm y tế, chợ, nhà văn hóa....;
 -  Hợp phần 4: Hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn nhằm nâng cao năng lực quản lý dự án cho đơn vị thụ hưởng và người dân trong vùng dự án.
Nhiệm vụ
Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu cho 03 gói thầu tư vấn; sử dụng Vốn vay Ngân hàng Thế giới – (WB) và Vốn đối ứng từ Ngân sách nhà nước ; cụ thể như sau:
 -  Gói thầu CT-CS-4.18: hình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS), với giá trị gói thầu là 550,000 USD;
 -  Gói thầu CT-CS-4.19: hình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn dựa trên năng lực của Tư vấn (CQS), với giá trị gói thầu là 2,758 tỷ đồng ;
 -  Gói thầu CT-CS-4.20: hình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn dựa trên năng lực của Tư vấn (CQS), với giá trị gói thầu là 2,410 tỷ đồng .
Thời gian thực hiện Từ 12/2012 đến 09/2013
Dự án “Xây dựng Trường Đại học Việt Đức”

Dự án “Xây dựng Trường Đại học Việt Đức”

Dự án/Công trình Dự án “ Xây dựng Trường Đại học Việt Đức”
Địa điểm Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Quy mô
Nguồn vốn Vốn vay Ngân hàng Thế giới – (WB) và Vốn đối ứng từ Ngân sách Nhà nước
Mô tả
Xây dựng mới trường Đại học theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị tiêu chuẩn quốc tế trên khu đất diện tích 50 ha tại Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Dự án là sự hợp tác chặt chẽ của Chính phủ hai nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (trực tiếp là bang Hessen). Các thành phần của dự án:
 -  Thành phần1: Xây dựng khung chính sách và quản trị nhà trường;
 -  Thành phần 2: Phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học;
 -  Thành phần 3: Xây dựng khuôn viên và cơ sở hạ tầng;
 -  Thành phần 4: Quản lý, giám sát và đánh giá dự án.
Nhiệm vụ
Thẩm định Hồ sơ mời thầu , Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh và báo cáo kết quả đánh giá Hồ sơ dự thầu , Hồ sơ đề xuất cho 14 gói thầu mua sắm hàng hóa/thiết bị ; s ử dụng vốn Ngân hàng Thế giới (WB) V ốn đối ứng từ ngân sách nhà nước;
Hình thức lựa chọn nhà thầu: 05 gói thầu Shopping (NS) ; 02 gói thầu ICB; 06 gói thầu NCB; và 01 gói thầu QCBS.
Thời gian thực hiện Từ 11/2012 đến 2015
Công viên hỏa táng Tháp Long Thọ - Gói thầu Tư vấn Đấu thầu

Công viên hỏa táng Tháp Long Thọ - Gói thầu Tư vấn Đấu thầu

Dự án/Công trình Công viên hỏa táng Tháp Long Thọ - Tư vấn Đấu thầu
Địa điểm Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.
Quy mô 2,4 ha
Nguồn vốn Vốn Doanh nghiệp
Mô tả Tư vấn đấu thầu cho gói thầu Xây lắp thuộc Dự án “Công trình Công viên hỏa táng Tháp Long Thọ”.
Nhiệm vụ
Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu, Hồ sơ đề xuất cho gói thầu xây lắp;
H ình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; sử dụng vốn doanh nghiệp, với giá trị gói thầu là 100 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện Từ 11/2012 đến 01/2014
Dự án giảm thất thoát nước; tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn giai đoạn 2011 – 2015 do ADB tài trợ

Dự án giảm thất thoát nước; tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn giai đoạn 2011 – 2015 do ADB tài trợ

Dự án/Công trình
Gói thầu:  Tư vấn lập H ồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu cho 01 gói thầu xây lắp CW1 và 04 gói thầu tư vấn CS5, CS6, CS7, CS9 thuộc " Dự án giảm thất thoát nước; tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn giai đoạn 2011 – 2015 do ADB tài trợ".
Địa điểm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quy mô
Nguồn vốn Vốn vay ODA (Ngân hàng phát triển Châu Á – ADB)
Mô tả
Mục tiêu của dự án: phát triển hoạt động sản xuất và cung cấp nước sạch của SAWACO một cách bền vững theo quy hoạch; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của TP. Hồ Chí Minh;
Mục tiêu hàng đầu của Chủ đầu tư là dự án được xây dựng phải đảm bảo chất lượng cao và đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án trong điều kiện kỹ thuật và hiện trạng của công trình.
Nhiệm vụ
Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu; và đánh giá Hồ sơ dự thầu, Hồ sơ đề xuất cho 01 gói thầu EPC, và 04 gói thầu tư vấn, sử dụng vốn vay ODA (Ngân hàng Phát triển Châu Á – ADB), cụ thể như sau:
01 Gói thầu xây lắp CW1: hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB), với giá trị gói thầu là 66,07 triệu USD;
và 04 gói thầu tư vấn:
   °  Gói thầu CS5: hình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS), với giá trị gói thầu là 8,74 triệu USD;
   °  Gói thầu CS6: hình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn dựa trên năng lực của Tư vấn (CQS), với giá trị gói thầu là 0,18 triệu USD ;
   °  Gói thầu CS7: h ình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn tư vấn theo ngân sách cố định (FBS), với giá trị gói thầu là 2,53 triệu USD;
   °  Gói thầu CS9 : hình thức lựa chọn nhà thầu: Tư vấn cá nhân (IC), với giá trị gói thầu là 0,18 triệu USD.
Thời gian thực hiện Từ 10/2012 đến 08/2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & TƯ VẤN MẶT TRỜI VIỆT | Tel (8428) 6281 0872.  Fax (8428) 6281 0870.  Email: mtv@mattroiviet-asia.com
@ Bản quyền thuộc về công ty Cổ Phần Đầu Tư và Tư Vấn Mặt Trời Việt
WebForm_DoCallback('__Page',null,null,null,null,true)