Công trình hạ tầng kỹ thuật

Lắp đặt tuyến ống cấp 2 Đường Nguyễn Văn Tạo Đoạn từ Khu A Khu Công nghiệp Hiệp Phước đến Rạch Giồng

Lắp đặt tuyến ống cấp 2 Đường Nguyễn Văn Tạo Đoạn từ Khu A Khu Công nghiệp Hiệp Phước đến Rạch Giồng

Dự án/Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp 2 Đường Nguyễn Văn Tạo Đoạn từ Khu A Khu Công nghiệp Hiệp Phước đến Rạch Giồng
Địa điểm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Quy mô
Nguồn vốn Vốn Ngân sách
Mô tả
Nội dung công việc chủ yếu:
Lắp đặt 3.240m ống gang dẻo D400 mm và phụ tùng.
Tái lập mặt đường toàn bộ tuyến đường ống lắp đặt.
Nhiệm vụ
- Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu;
H ình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB); sử dụng vốn ngân sách, với giá trị gói thầu là 33,33 tỷ đồng .
Thời gian thực hiện Từ 07/2014 đến 09/2014
Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng Sông Cửu Long – Tiểu dự án TP. Trà Vinh

Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng Sông Cửu Long – Tiểu dự án TP. Trà Vinh

Dự án/Công trình Gói thầu: Tư vấn hỗ trợ thực hiện gói thầu TV-CS-4.07 (QCBS) thuộc " Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng Sông Cửu Long – Tiểu dự án TP. Trà Vinh".
Địa điểm Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam.
Quy mô
Nguồn vốn Vốn vay Ngân hàng Thế giới – (WB) và Vốn đối ứng từ Ngân sách Nhà nước
Mô tả

Hợp phần 1 được chia làm 2 giai đoạn liên quan đến nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tại các Khu vực thu nhập thấp được lựa chọn.

Hợp phần 2 chỉ được t h ực hiện trong giai đoạn 2, liên quan đến hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật cấp một và hai tại các Khu vực thu nhập thấp được lựa chọn, trong khi Hợp phần 3 chỉ thực hiện trong một giai đoạn liên quan đến phát triển khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án nằm trong khu thu nhập thấp đã chọn . Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho khu tái định cư sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2 (phường 1 và xã Long Đức) .
Nhiệm vụ
- Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu cho gói thầu TV-CS-4.07;
H ình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS); sử dụng Vốn vay Ngân hàng Thế giới – (WB) và Vốn đối ứng từ Ngân sách nhà nước , với giá trị gói thầu là 1.944.469 USD .   
Thời gian thực hiện Từ 05/2014 đến 06/2015
Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng Sông Cửu Long – Tiểu dự án TP. Cà Mau

Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng Sông Cửu Long – Tiểu dự án TP. Cà Mau

Dự án/Công trình Gói thầu CM-CS-4.15: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu cho gói thầu CM-CS-4.13 (QCBS)  thuộc  " Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng Sông Cửu Long – Tiểu dự án TP. Cà Mau".
Địa điểm Tỉnh Cà Mau, Việt Nam.
Quy mô
Nguồn vốn Vốn vay Ngân hàng Thế giới – (WB) và Vốn đối ứng từ Ngân sách Nhà nước
Mô tả
Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường bị ô nhiễm thông qua việc nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản như: giao thông, điện, hệ thống cấp thoát nước, nạo vét kênh rạch, thu gom rác thải … đồng thời tạo điều kiện công ăn việc làm cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Dự án Nâng cấp Đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long  -  Tiểu dự án thành phố Cà Mau Giai đoạn 2 gồm 04 Hạng mục, như sau:
   °  Hạng mục 1: Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cấp 3 tại khu vực thu nhập thấp;
   °  Hạng mục 2: Hỗ trợ Hạ tầng kỹ thuật cấp 1 và cấp 2;
   °  Hạng mục 3: Khu tái định cư;
   °  Hạng mục 4: Hỗ trợ thực hiện dự án.
Nhiệm vụ
- Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu cho gói thầu CM-CS-4.13: Tư vấn Giám sát thi công và Quản lý hợp đồng ;
H ình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS) ; sử dụng Vốn vay Ngân hàng Thế giới – (WB) và Vốn đối ứng từ Ngân sách nhà nước , với giá trị gói thầu là 1 . 360.000 USD .
Thời gian thực hiện Từ 03/2014 đến 06/2015
Lắp đặt mạng lưới cấp nước khu vực Ấp An Nghĩa, Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ

Lắp đặt mạng lưới cấp nước khu vực Ấp An Nghĩa, Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ

Dự án/Công trình Lắp đặt mạng lưới cấp nước khu vực Ấp An Nghĩa, Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ
Địa điểm Huyện Cần Giờ , TP. Hồ Chí Minh
Quy mô
Nguồn vốn Vốn Ngân sách
Mô tả
Nội dung công việc chủ yếu:
 -  Lắp đặt 1.830m ống nhựa HDPE OD225 và phụ tùng;
 -  Lắp đặt 2.363m ống nhựa HDPE OD180 và phụ tùng;
 -  Lắp đặt 5.161m ống nhựa HDPE OD125 và phụ tùng;
 -  Lắp đặt 50m ống gang dẻo D150 (ISO) và phụ tùng; Lắp đặt 8m ống gang dẻo D100 (ISO) và phụ tùng; Lắp đặt 27 trụ cứu hỏa D100 và phụ tùng;
 - Tái lập mặt đường toàn bộ tuyến đường ống lắp đặt; và một số hạng mục theo hồ sơ thiết kế.
Nhiệm vụ
Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu;
H ình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB), sử dụng vốn ngân sách, với giá trị gói thầu là 10.37 tỷ đồng .
Thời gian thực hiện Từ 03/2013 đến 05/2013
Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án TP. Cần Thơ

Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án TP. Cần Thơ

Dự án/Công trình Gói thầu CT-CS-4.21: “Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu giám sát thi công giai đoạn 1 và Tư vấn hỗ trợ thực hiện” thuộc "Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án TP. Cần Thơ".
Địa điểm Cần Thơ, Việt Nam.
Quy mô
Nguồn vốn Vốn vay Ngân hàng Thế giới – (WB) và Vốn đối ứng từ Ngân sách Nhà nước
Mô tả
Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án TP.Cần Thơ được thực hiện trên địa bàn 12 phường của bốn quận gồm Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và Ô Môn, với số người dân hưởng lợi trực tiếp là 45.000 người và gián tiếp gần 480.000 người, bao gồm 4 hợp phần:
 -   Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 trong các khu thu nhập thấp bao gồm việc đầu tư cải tạo, nâng cấp giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng và thiết bị vệ sinh môi trường cho 31 khu LIA tại 4 quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và Ô Môn.
 -  Hợp phần 2: Hỗ trợ hạ tầng cấp 1, 2, bao gồm các hạng mục đầu tư: Đường ống phân phối nước sạch cho khu LIA 1; cải tạo, nâng cấp 5 tuyến đường chính phường Lê Bình, quận Cái Răng; cải tạo hồ Bún Xáng và các kênh rạch nằm trong lưu vực hồ gồm: cải tạo khu vực hồ Bún Xáng, xây dựng đập tràn, cửa để điều hòa rạch Bún Xáng, cải tạo Rạch Ngỗng; hệ thống thoát nước đường Nguyễn Việt Hồng; cải tạo Rạch Sao; thiết bị quản lý nước thải và vệ sinh môi trường;
 -  Hợp phần 3: Đầu tư khu tái định cư ở phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, khoảng 5,5ha với đầy đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội, trường học, trạm y tế, chợ, nhà văn hóa....;
 -  Hợp phần 4: Hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn nhằm nâng cao năng lực quản lý dự án cho đơn vị thụ hưởng và người dân trong vùng dự án.
Nhiệm vụ
Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu cho 03 gói thầu tư vấn; sử dụng Vốn vay Ngân hàng Thế giới – (WB) và Vốn đối ứng từ Ngân sách nhà nước ; cụ thể như sau:
 -  Gói thầu CT-CS-4.18: hình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS), với giá trị gói thầu là 550,000 USD;
 -  Gói thầu CT-CS-4.19: hình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn dựa trên năng lực của Tư vấn (CQS), với giá trị gói thầu là 2,758 tỷ đồng ;
 -  Gói thầu CT-CS-4.20: hình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn dựa trên năng lực của Tư vấn (CQS), với giá trị gói thầu là 2,410 tỷ đồng .
Thời gian thực hiện Từ 12/2012 đến 09/2013
Dự án giảm thất thoát nước; tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn giai đoạn 2011 – 2015 do ADB tài trợ

Dự án giảm thất thoát nước; tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn giai đoạn 2011 – 2015 do ADB tài trợ

Dự án/Công trình
Gói thầu:  Tư vấn lập H ồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu cho 01 gói thầu xây lắp CW1 và 04 gói thầu tư vấn CS5, CS6, CS7, CS9 thuộc " Dự án giảm thất thoát nước; tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn giai đoạn 2011 – 2015 do ADB tài trợ".
Địa điểm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quy mô
Nguồn vốn Vốn vay ODA (Ngân hàng phát triển Châu Á – ADB)
Mô tả
Mục tiêu của dự án: phát triển hoạt động sản xuất và cung cấp nước sạch của SAWACO một cách bền vững theo quy hoạch; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của TP. Hồ Chí Minh;
Mục tiêu hàng đầu của Chủ đầu tư là dự án được xây dựng phải đảm bảo chất lượng cao và đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án trong điều kiện kỹ thuật và hiện trạng của công trình.
Nhiệm vụ
Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu; và đánh giá Hồ sơ dự thầu, Hồ sơ đề xuất cho 01 gói thầu EPC, và 04 gói thầu tư vấn, sử dụng vốn vay ODA (Ngân hàng Phát triển Châu Á – ADB), cụ thể như sau:
01 Gói thầu xây lắp CW1: hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB), với giá trị gói thầu là 66,07 triệu USD;
và 04 gói thầu tư vấn:
   °  Gói thầu CS5: hình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS), với giá trị gói thầu là 8,74 triệu USD;
   °  Gói thầu CS6: hình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn dựa trên năng lực của Tư vấn (CQS), với giá trị gói thầu là 0,18 triệu USD ;
   °  Gói thầu CS7: h ình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn tư vấn theo ngân sách cố định (FBS), với giá trị gói thầu là 2,53 triệu USD;
   °  Gói thầu CS9 : hình thức lựa chọn nhà thầu: Tư vấn cá nhân (IC), với giá trị gói thầu là 0,18 triệu USD.
Thời gian thực hiện Từ 10/2012 đến 08/2015
Dự án “Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (Tuyến Bến Thành – Tham Lương)"

Dự án “Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (Tuyến Bến Thành – Tham Lương)"

Dự án/Công trình Dự án “Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (Tuyến Bến Thành – Tham Lương) - Gói thầu: " Tư vấn đấu thầu Tuyển chọn nhà thầu thi công công trình Xây dựng tòa nhà văn phòng và các công trình phụ trợ tại Depot Tham Lương” (ICB)
Địa điểm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Quy mô
Nguồn vốn Vốn vay ODA (Ngân hàng phát triển Châu Á – ADB)
Mô tả
Tòa nhà Văn phòng có quy mô 1 tầng hầm và 8 tầng khối tháp.
 - Diện tích: 2.521,5 m 2
 - Chiều cao: 32 m
 - Tổng giá trị hợp đồng hơn 173 tỷ đồng. 
Đây là gói thầu đầu tiên của Dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP . HCM được khởi công. Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành-Tham Lương có chiều dài 11,7 km, với 11 nhà ga
Nhiệm vụ

- Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu cho gói thầu “Tư vấn đấu thầu Tuyển chọn nhà thầu thi công công trình Xây dựng tòa nhà văn phòng và các công trình phụ trợ tại Depot Tham Lương”.

- Hì nh thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB), sử dụng vốn vay ODA (Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), với giá trị gói thầu là 173 tỷ đồng .
Thời gian thực hiện Từ 06/2012 đến 2014
Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Biển Đảo - Tỉnh Bình Thuận, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tỉnh Ninh Thuận

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Biển Đảo - Tỉnh Bình Thuận, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tỉnh Ninh Thuận

Dự án/Công trình Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Biển Đảo - Tỉnh Bình Thuận, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm Tỉnh Bình Thuận, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam
Quy mô
Nguồn vốn Vốn Doanh nghiệp
Mô tả Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS tại Tỉnh Bình Thuận, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tỉnh Ninh Thuận
Nhiệm vụ Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu cho 9 gói thầu xây lắp; sử dụng  Vốn Doanh nghiệp
Thời gian thực hiện  Từ 03/2012 đến 10/2012
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & TƯ VẤN MẶT TRỜI VIỆT | Tel (8428) 6281 0872.  Fax (8428) 6281 0870.  Email: mtv@mattroiviet-asia.com
@ Bản quyền thuộc về công ty Cổ Phần Đầu Tư và Tư Vấn Mặt Trời Việt
WebForm_DoCallback('__Page',null,null,null,null,true)