Công trình giao thông - thủy lợi - điện

Trang bị Máy Biến áp 4.000 KVA

Trang bị Máy Biến áp 4.000 KVA

Dự án/Công trình Trang bị Máy Biến áp 4.000 KVA
Địa điểm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Quy mô
Nguồn vốn Vốn Ngân sách
Mô tả Khảo sát, cung cấp và lắp đặt máy biến áp 15-22/6kV - 4.000kVA .
Nhiệm vụ
Tư vấn lựa chọn Nhà thầu (Đánh giá Hồ sơ dự thầu);
H ình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; sử dụng vốn ngân sách, với giá trị gói thầu là 3,56 tỷ đồng .
Thời gian thực hiện Từ 05/2014 đến 12/2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & TƯ VẤN MẶT TRỜI VIỆT | Tel (8428) 6281 0872.  Fax (8428) 6281 0870.  Email: mtv@mattroiviet-asia.com
@ Bản quyền thuộc về công ty Cổ Phần Đầu Tư và Tư Vấn Mặt Trời Việt
WebForm_DoCallback('__Page',null,null,null,null,true)