Công trình khác

Dự án đấu tư Xây dựng Khối lớp học – Giảng đường – Hành chính tại cơ sở Thủ Đức

Dự án đấu tư Xây dựng Khối lớp học – Giảng đường – Hành chính tại cơ sở Thủ Đức

Dự án/Công trình Dự án đầu tư xây dựng Khối lớp học – Giảng đường – Hành chính tại cơ sở Thủ Đức
Địa điểm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Quy mô
Nguồn vốn Vốn Ngân sách
Mô tả Kế hoạch, đầu tư xây dựng Khối lớp học – Giảng đường – Hành chính tại Trư ng Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thu t VINATEX Tp. H C M inh (cơ sở Thủ Đức).
Nhiệm vụ
Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu;
H ình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB) ; sử dụng vốn ngân sách.
Thời gian thực hiện Từ 07/2015 đến 09/2015
Cung cấp giấy cuộn in báo trang quảng cáo; và Cung cấp giấy cuộn in báo trang nội dung.

Cung cấp giấy cuộn in báo trang quảng cáo; và Cung cấp giấy cuộn in báo trang nội dung.

Dự án/Công trình

Cung cấp giấy cuộn in báo trang quảng cáo; và   Cung cấp giấy cuộn in báo trang nội dung.

Địa điểm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Quy mô
Nguồn vốn Vốn Ngân sách
Mô tả Cung cấp giấy cuộn in báo trang quảng cáo; và cung cấp giấy cuộn in báo trang nội dung.
Nhiệm vụ
Thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu; sử dụng vốn ngân sách;
H ình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB), với giá trị gói thầu “Cung cấp giấy cuộn in báo trang quảng cáo” là 54,25 tỷ đồng, và giá trị gói thầu “Cung cấp giấy cuộn in báo trang nội dung” là 22,80 tỷ đồng .
Thời gian thực hiện Từ 04/2015 đến 07/2015
Cung cấp mực in (cho máy in cuộn) phục vụ hoạt động in báo năm 2015

Cung cấp mực in (cho máy in cuộn) phục vụ hoạt động in báo năm 2015

Dự án/Công trình Cung cấp mực in (cho máy in cuộn) phục vụ hoạt động in báo năm 2015
Địa điểm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Quy mô
Nguồn vốn Vốn Ngân sách
Mô tả Cung cấp mực in (cho máy in cuộn) phục vụ hoạt động in báo năm 2015.
Nhiệm vụ
Thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu;
H ình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB); sử dụng vốn ngân sách, với giá trị gói thầu là 10 tỷ đồng .
Thời gian thực hiện Từ 02/2015 đến 05/2015
Trang bị hệ thống xử lý rò rỉ Clor tại Nhà máy nước Tân Hiệp và Trạm bơm nước sông Hòa Phú

Trang bị hệ thống xử lý rò rỉ Clor tại Nhà máy nước Tân Hiệp và Trạm bơm nước sông Hòa Phú

Dự án/Công trình Trang bị hệ thống xử lý rò rỉ Clor tại Nhà máy nước Tân Hiệp và Trạm bơm nước sông Hòa  Phú 
Địa điểm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Quy mô
Nguồn vốn Vốn Ngân sách
Mô tả Khảo sát, cung cấp toàn bộ vật tư thiết bị, thi công lắp đặt hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng hệ thống xử lý rò rỉ Clo tại Nhà máy xử lý nước Tân Hiệp và Trạm bơm nước song Hòa Phú.
Nhiệm vụ
Tư vấn đấu thầu (Đánh giá Hồ sơ dự thầu);
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB); sử dụng vôn ngân sách, với giá trị gói thầu là 9,92 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện Từ 05/2014 đến 08/2014
Thay mới van các loại của hệ thống hồ lọc

Thay mới van các loại của hệ thống hồ lọc

Dự án/Công trình Thay mới van các loại của hệ thống hồ lọc
Địa điểm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Quy mô
Nguồn vốn Vốn Ngân sách
Mô tả Cung cấp, thay mới van các loại của hệ thống hồ lọc tại Nhà máy nước Tân Hiệp.
Nhiệm vụ
Tư vấn lựa chọn Nhà thầu (Đánh giá Hồ sơ dự thầu);
H ình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB) ; sử dụng vốn ngân sách, với giá trị gói thầu là 22,73 tỷ đồng .
Thời gian thực hiện Từ 05/2014 đến 08/2014
Cung cấp 1.000 tấn hóa chất vôi dùng xử lý nước cho Nhà máy nước Tân Hiệp

Cung cấp 1.000 tấn hóa chất vôi dùng xử lý nước cho Nhà máy nước Tân Hiệp

Dự án/Công trình Cung cấp 1.000 tấn hóa chất vôi dùng xử lý nước cho Nhà máy nước Tân Hiệp
Địa điểm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Quy mô
Nguồn vốn Vốn Ngân sách
Mô tả Cung cấp 1.000 tấn hóa chất vôi dùng xử lý nước cho Nhà máy nước Tân Hiệp thuộc công tác “Mua sắm hóa chất vôi, PAC dung xử lý nước cho Nhà máy nước Tân Hiệp định thầu; sử dụng vốn ngân sách, với giá trị gói thầu là 3,56 tỷ đồng.
Nhiệm vụ
Tư vấn đấu thầu (Đánh giá Hồ sơ dự thầu);
H ình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; sử dụng vốn ngân sách, với giá trị gói thầu là 3,11 tỷ đồng .
Thời gian thực hiện Từ 05/2014 đến 07/2014
Mua sắm, bổ sung trang thiết bị tin học năm 2014

Mua sắm, bổ sung trang thiết bị tin học năm 2014

Dự án/Công trình Mua sắm, bổ sung trang thiết bị tin học năm 2014
Địa điểm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Quy mô
Nguồn vốn Vốn Doanh nghiệp
Mô tả Thực hiện công việc tư vấn đấu thầu cho dự án: mua sắm, bổ sung trang thiết bị tin học năm 2014 cho Liên hiệp HTX Thương mại TP. Hồ Chí Minh.
Nhiệm vụ
- Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu cho 04 gói thầu mua sắm thiết bị;
H ình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB); sử dụng vốn doanh nghiệp, với giá trị gói thầu là 6,25 tỷ đồng .
Thời gian thực hiện Từ 11/2013 đến 01/2014
Sơn lại mái bằng bể chứa nước sạch số 3 của Nhà máy nước Thủ Đức

Sơn lại mái bằng bể chứa nước sạch số 3 của Nhà máy nước Thủ Đức

Dự án/Công trình Sơn lại mái bằng bể chứa nước sạch số 3 của Nhà máy nước Thủ Đức
Địa điểm Huyện Thủ Đức , TP. Hồ Chí Minh
Quy mô
Nguồn vốn Vốn Ngân sách
Mô tả

Nội dung công việc chủ yếu:

-   Cung cấp vật tư, vật liệu xây dựng;

-   Thi công cạo bỏ lớp sơn cũ, xử lý bề mặt trước khiu sơn (16.052,64 m2);

-   Thi công sơn phủ polyurea, sơn chống thấm cho 16.052,64 m2;

-   Thi công xử lý khe co giãn (16.649 m);

- Bảo hiểm cho công trình.
Nhiệm vụ
Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu cho gói thầu cung cấp vật tư, thi công và bảo hiểm công trình;
H ình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB); sử dụng vốn ngân sách, với giá trị gói thầu là 12 tỷ đồng .
Thời gian thực hiện Từ 12/2012 đến 10/2013
Đầu tư máy ghi kẽm CTP và máy vỗ báo tại Nhà in Báo Thanh Niên

Đầu tư máy ghi kẽm CTP và máy vỗ báo tại Nhà in Báo Thanh Niên

Dự án/Công trình Đầu tư máy ghi kẽm CTP và máy vỗ báo tại nhà in Báo Thanh Niên
Địa điểm Số 3/58 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Quy mô
Nguồn vốn Vốn Ngân sách
Mô tả
Các nhiệm vụ chính trong việc thực hiện gói thầu:
 -  Lập báo cáo thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật;
 -  Lập báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu; và
 -  Lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.
Nhiệm vụ
- Tư vấn thẩm tra Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu cho 2 gói thầu mua sắm hàng hóa ;
H ình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB) .
Thời gian thực hiện Từ 09/2012 đến 11/2012
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & TƯ VẤN MẶT TRỜI VIỆT | Tel (8428) 6281 0872.  Fax (8428) 6281 0870.  Email: mtv@mattroiviet-asia.com
@ Bản quyền thuộc về công ty Cổ Phần Đầu Tư và Tư Vấn Mặt Trời Việt
WebForm_DoCallback('__Page',null,null,null,null,true)